Krovstvo in eko kredit

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

O javnih pozivih

Pomagamo vam priti do eko kredita

Za pridobitev kredita za okoljevarstvene programe morate skladu predlo┼żiti vlogo z vso zahtevano dokumentacijo in dokazili. Mapo z razpisno dokumentacijo dobite na skladu. Dokumentacija je razvr┼í─Źena v poglavja ter vsebuje navodila in obrazce za sestavo vloge. Krediti bodo dodeljeni v skladu z novim aktom sklada s Splo┼ínimi pogoji poslovanja in razpisnimi pogoji posameznega razpisa.

Ve─Ź informacij: Eko sklad

Pri Krovstvu Lejo-Ilijaz smo ekološki

Za vodenje kreditov in garancij ter drugih oblik pomo─Źi, pripravo pogodb in druge stro┼íke povezane s kreditom oziroma drugo obliko pomo─Źi se pla─Źuje nadomestilo v skladu s Tarifnim pravilnikom sklada. Pri odlo─Źanju o dodelitvi sredstev upravi─Źencem se uporablja postopek, dolo─Źen z zakonom o splo┼ínem upravnem postopku.

Ve─Ź informacij: Eko sklad

Krovstvo in Eko sklad

Namen in poslovanje EKO sklada

Spodbujanje razvoja na podro─Źju varstva okolja z dajanjem kreditov oziroma poro┼ítev za okoljske nalo┼żbe in z drugimi oblikami pomo─Źi. Sklad vzpodbuja nalo┼żbe, ki so skladne z nacionalnim programom varstva okolja in z okoljsko politiko Evropske unije.

Ve─Ź informacij: Eko sklad